Política de privacitat

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per:

DOLEXTUR S.L., amb CIF:B17136573, domicili social a C/ Enric Serra, 2, 17130 L’Escala, Tel: 972 77 15 05, email: info@boschapi.com.

FINQUES EMPORDÀ, S.L., amb CIF: B-55301873, domicili social a Av. Riells 71B,  17130 L’Escala,  Tel: 678340152, email: femporda@boschapi.com.

Totes dues empreses referides d’ara endavant com ELS PROPIETARIS.

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les pàgines del nostre lloc Web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern DELS PROPIETARIS que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d’aquests mitjans, vostè, d’ara endavant l’USUARI, pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?

Tractament INFORMACIÓ VENDES
Finalitat Respondre les peticions d’informació d’immobles en venda que es reben des dels formularis inclosos en les seves corresponents pàgines del lloc web.
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Nom , cognoms, telèfon, email.
Legitimació Petició d’informació.
Procedència Del propi interessat.
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació El necessari per resoldre la petició d’informació.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament INFORMACIÓ LLOGUERS
Finalitat Respondre les peticions d’informació d’immobles en lloguer que es recepcionen des de les seves fitxes.
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Nom, cognoms, telèfon, email.
Legitimació Petició d’informació.
Procedència Del propi interessat.
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació El necessari per resoldre la petició d’informació.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament INFORMACIÓ GENERAL
Finalitat Respondre les peticions de informació que es recepcionen pel lloc Web.
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Nom, cognoms, email i telèfon.
Legitimació Petició d’informació.
Procedència Del propi interessat.
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació El necessari per resoldre la petició d’informació.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament BUTLLETÍ DE NOTÍCIES
Finalitat Enviar informació i novetats relatives al lloguer vacacional i/o venda immobiliària.
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Email.
Legitimació Petició d’informació.
Procedència Del propi interessat.
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació El necessari per resoldre la petició d’informació.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. ELS PROPIETARIS utilitzen eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d’una relació contractual.
 2. Quan ens dona el seu consentiment.
 3. Per interès legítim de ELS PROPIETARIS per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.
 4. Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que es pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a les següents adreces:

Publicacions de fotos o vídeos al lloc Web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al lloc Web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals. El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

ELS PROPIETARIS adverteixen a l’USUARI que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap USUARI pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’USUARI en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les seves dades?

ELS PROPIETARIS guarden les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

ELS PROPIETARIS només cediràn les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’USUARI seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

ELS PROPIETARIS asseguren l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L’USUARI es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar als PROPIETARIS de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET CONTINGUT CANAL D’ATENCIÓ VENDES CANAL D’ATENCIÓ LLOGUERS
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per ELS PROPIETARIS.  

info@boschapi.com

 

 femporda@boschapi.com

Rectificació Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes.
Supressió Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal.
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal.
Limitació del tractament Es pot sol·licitar la limitació quan :

 • Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades.
 • Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de ELS PROPIETARIS i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes regles per al bon ús que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupen ELS PROPIETARIS.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. L’USUARI s’ha de comprometre a:

Recomanacions als usuaris:

Les xarxes socials gestionades pels PROPIETARIS són:

C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Telèfons
972 77 15 05 – 972 77 00 02

Vendes i Comunitats

Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33

Lloguers

Tel. +34 972 771 505
Bosch Api ® BOSCH API - C/ Enric Serra, 2 - 17130 L'Escala (Girona)

  HOLA!

  El meu mail és
  i m'interessa estar al dia!

  He llegit i accepto la política de privacitat

  iglesiesassociats